ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังจะไป ตัดปีกจมูกเชียงใหม่

ตัดปีกจมูกเชียงใหม่ มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การเสริมจมูกเป็นการศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่สำหรับบางคนนั้นการเสริมจมูกเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ หรือบางคนอาจไม่ต้องเสริมจมูกทั้งหมด อาจเพียงแค่ตัดปีกจมูกเชียงใหม่ ก็เพียงพอต่อการทำให้รูปทรงจมูกของคุณดูดีสมส่วนขึ้นมาได้ เราจะพาไปรู้จักกับการผ่าตัดปีกจมูกว่าทำอย่างไร แล้วใครที่เหมาะสมกับการตัดปีกจมูก

 

ใครบ้างที่ควรผ่าตัดปีกจมูก

  1. ที่มีปลายจมูกที่บานออกมามากเกินไป ทำให้ไม่สมส่วนกับใบหน้า และทำให้หน้าดูไม่เป็นมิตร
  2. ผู้ที่มีจมูกใหญ่มาก จนเป็นจุดเด่นมองแล้วดูไม่สวยงาม
  3. ผู้ที่มีปีกจมูกบานผิดรูป
  4. ผู้ที่มีรูปทรงจมูกเป็นสัน แต่ปลายจมูกบาน

ตัดปีกจมูกเชียงใหม่

 

การผ่าตัดปีกจมูกมีกี่วิธี

โดยปกแล้วแพทย์จะทำการประเมินรูปทรงจมูกก่อนที่จะทำการผ่าตัดปีกจมูก ปีกจมูกที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าสมควรทำการผ่าตัดปีกจมูกได้ คือ บริเวณส่วนปลายปีกจมูกมีความกว้างมากกว่าบริเวณส่วนล่างของปีกจมูก ซึ่งจะต้องกว้าง เกินกว่า 2 มิลลิเมตร รูจมูกใหญ่แบนจึงจะถือว่าเป็นจมูกที่เหมาะสมกับการผ่าตัดปีกจมูก ส่วนวิธีการตัดปีกจมูกเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีหลักๆด้วยกัน คือ

1.การเย็บบริเวณปีกจมูก วิธีการเย็บที่บริเวณปีกจมูกนั้น แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องปีกจมูกที่บานออกมามากจนเกินไป แพทย์จะทำการพิจารณาดูจากขนาดของรูจมูก แผลที่ได้จากการเย็บที่บริเวณปีกจมูกนี้จะมีขนาดเล็กเพียง 2  มิลลิเมตรเท่านั้น

2.การเย็บบริเวณปีกจมูกด้วยเทคนิคการซ่อนแผลไว้ด้านใน วิธีการเย็บแบบนี้ แนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาปีกจมูกขนาดใหญ่ระดับปานกลาง ซึ่งการผ่าตัดปีกจมูกด้วยการซ่อนแผลไว้ด้านในนี้ แผลเป็นจะถูกซ่อนไว้ในโพรงจมูกทำให้ไม่เห็นรอยแผลเป็นที่บริเวณด้านนอก

3.การเย็บบริเวณปีกจมูกด้วยเทคนิคการซ่อนไว้ด้านในร่วมกับการเย็บบริเวณปีกจมูก  การผ่าตัดในลักษณะนี้แพทย์จะต้องทำการผ่าตัดศัลยกรรมมากกว่า 2 แบบแรกเนื่องจากผู้ที่ตัดปีกจมูกลักษณะนี้ จะทำกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องปีกจมูกที่ใหญ่และมีความหนาของเนื้อจมูกมาก การผ่าตัดจึงมีรอยแผลเป็นมากกว่าและมีความช้ำมากกว่า

ตัดปีกจมูกเชียงใหม่

เมื่อทำการตัดปีกจมูกเชียงใหม่แล้วแพทย์จะนัดมาตัดไหมซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 – 14 วัน ซึ่งหลังการผ่าตัดจะต้องทำตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด  และหากมีอาการผิดปกติก่อนวันนัดตัดไหม เช่น มีเลือดออกมาก หรือมีอาการอักเสบ ควรรีบมาพบแพทย์ทันที